Psihoterapevtsko svetovanjem otrokom in mladostnikom

Psihoterapevtsko svetovanjem otrokom in mladostnikom

Otroci

Čustveno počutje otrok je prav tako pomembno kot njihovo telesno zdravje. Dobro duševno zdravje omogoča otrokom in mladim, da razvijejo odpornost za spopadanje z vsakodnevnimi ovirami ter preprekami in se razvijejo v zdrave, srečne osebnosti.

Na poti odraščanja se otroci in mladostniki pogosto srečujejo s številnimi spremembami, izzivi in stiskami, ki jih kljub podpori staršev in v okviru družinskega okolja ne uspejo vedno razrešiti. Vedenje otrok je potrebno razumeti kot namensko, kot vedenje s katerim želijo omiliti frustracijo in doseči nek cilj. Različne čustvene in vedenjske motnje pogosto pripisujemo posameznemu razvojnemu obdobju, pozabljamo pa da so to zgolj odraz čustvene stiske in iskanje pomoči.

V ZOD nudimo pomoč otrokom, mladostnikom in njihovim staršem pri razreševanju vedenjskih, čustvenih, vzgojnih ter psihosocialnih stisk ter težav.

– Težave v prilagajanju na novo okolje.
– Pomanjkanje koncentracije, nemirno vedenje, slabše pomnjenje in hitro pozabljanje.
– Občutki strahu, nesreče, žalosti in osamljenosti.
– Hude travme, telesne, spolne ali duševne zlorabe.
– Razne stiske, ko otroci ne najdejo svojega prostora pod soncem in jim ni več do življenja.
– Konfliktni odnosi s starši, vrstniki, učitelji.
– Pomanjkanje samozavesti.
– Motnje hranjenja.
– Slaba družba.
– Težave pri učenju.

Staršem in skrbnikom nudimo pomoč ter podporo pri iskanju odgovorov na različna vprašanja v zvezi z otrokovim razvojem, vzgojo in medsebojnimi odnosi v družini. Psihoterapija ni hitra rešitev ali preprost odgovor. Gre za kompleksen in bogat postopek, ki sčasoma lahko zmanjša simptome, omogoči vpogled in izboljša otrokovo ali mladostniško delovanje ter kakovost življenja.

Terapijo izvaja Helena Požun, specializantka psihoterapije z zaključenim podiplomskim študijem pedopsihiatrije na Medicinski fakulteti, Katedri za psihiatrijo.

Lokacije izvajanja terapij: Ljubljana, Trbovlje.
Kontakt: 031 600 064 / info@zod.si

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *