Pomen psihosocialne podpore pri boleznih in motnjah, povezanih s stresom

Pomen psihosocialne podpore pri boleznih in motnjah, povezanih s stresom

Opis projekta:
Stres je ključen dejavnik tveganja za pojav duševnih motenj, kot so anksioznost, depresija, izgorelost in različne oblike zasvojenosti. Prav tako negativno vpliva na uspešnost zdravljenja in lajšanja kroničnih bolezni, ki so tudi same vir psihičnega stresa (npr. rak, fibromialgija). Posebej ranljiva skupina, ki se v obdobju odraščanja sooča s stresom, so tudi otroci in mladostniki ter njihove družine.

S projektom želimo nasloviti naslednje družbene probleme:
(a) psihosocialni vidiki so pri zdravljenju kroničnih bolezni pogosto spregledani;
(b) osebam, ki se soočajo z duševnimi motnjami in kroničnimi boleznimi, primanjkuje psihičnih in socialnih virov za soočanje z njimi;
(c) sistem javnega zdravstva je na tem področju podhranjen in neprimerno financiran, kar ne omogoča dostopa do storitev tistim, ki jih potrebujejo;
(d) nevladni sektor je na tem področju razdrobljen in ne nudi celovite podpore.

Probleme bomo reševali z (a) ozaveščanjem o pomenu psihosocialne podpore pri boleznih in motnjah, povezanih s stresom; (b) promocijo različnih oblik psihosocialne podpore; (c) pridobivanjem novih finančnih virov, ki bodo omogočali trajnost delovnih mest in sofinanciranje programov psihosocialne podpore ter (d) povezovanjem organizacij s sorodno vizijo delovanja za izvedbo skupnih zagovorniških akcij na lokalni ravni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *